Forsker

Journalistforsker med tryk på journalist


Jeg har indsamlet og analyseret data i to større projekter om henholdsvis redaktionsmøder og journalistpraktikanter.

Redaktionsmøder: Spild af alles tid?

Hvordan holder man redaktionsmøder, som giver det afkast, deltagerne higer efter? Inspiration, motivation, ideudvikling? God, gammeldags gejst? Det mysterium ville jeg gerne opklare, så derfor har jeg forsket i redaktionmøder og har skrevet en ph.d. om det.

Redaktionsmøde på B.T. 1943.

Venligst udlånt af Mediemuseet.

Journalisterne klager over, at det er spild af tid at sidde med på redaktionsmøderne. Redaktørerne klager over dårligt forberedte journalister og mangel på innovative ideer.

Hvem mon har mest ret?

Journalisterne påstår, at bare redaktøren for bordenden har de rigtige personlige egenskaber, så er møderne en fest. Redaktørerne konkluderer, at når journalisterne ikke har forberedt en skid, så kan de da bare selv sørge for, at der er historier nok, så alle omkring bordet har noget fornuftigt at bruge arbejdsdagen på.

Sådan kunne karikaturen på opfattelsen af redaktionsmøder lyde.

Jeg har brugt mere end to år på at finde ud af, hvad der fungerer på møderne: Hvordan får man de bedste ideer frem? Hvordan forbereder man sig som journalist? Hvad gør en god mødeleder? Hvordan har praktikanterne det egentlig på møderne?

Det perfekte møde findes ikke. Det kan jeg godt afsløre. Men der er plads til forbedringer. God plads.Data

Jeg har deltaget i redaktionsmøder på medier som Børsen, Børsens Nyhedsmagasin, Berlingske Tidende, Computerworld og Politiken. Jeg har selv skullet lede møder uden at ane, hvad den bedste måde kunne være.

Jeg har optaget 35 morgenmøder eller redaktionsmøder på regionale tv-stationer og på fagredaktionerne på et landsdækkende medie.

På møderne deltager fra 4 til 18 mennesker og som regel er mødet ledet af en redaktør eller en jourhavende.

Hovedformålet med mødet er at få overblik over dagens historier og udvikle nye ideer.

Men der er store variationer i, hvordan det bliver gjort, og det kan have store konsekvenser for ideudviklingen, hvis redaktøren og de andre deltagere holder op med at være engagerede deltagere og i stedet bliver tankpassere på den store fleremedielle benzintank..Publikationer


2016

Rimestad, Lene (2016): Socialisation at the morning meeting. A study of how journalist interns are socialised to present ideas at morning meetings in the newsroom. Applied Media and Journalism Studies.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "'Is this a good news story?' Developing professional practice in the newsroom". I: Hovden, Nygren & Zilliacus-Tikkanen (Eds.): Becoming a journalist. Journalism education in the Nordic countriesMaking journalists through journalism education. Nordic perspectives. Nordicom Review.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Giv din praktikant det bedste du har". Kommunikationsforum.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Gør gode praktikanter bedre". Kommunikationsforum.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Interaktionsforskning: Sådan skaber forskere og praktikere værdi for studerende". Videnskab.dk.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "At lære eller producere i praktik?". Kronik i Jyllands-Posten.


2015

Rimestad, Lene: Encouraging and inhibiting idea development at morning meetings in the newsroom. PhD.-thesis. Centre for Journalism, The Department of Political Science and Public Management, University of Southern Denmark. Supervised by Erik Albæk, Asbjørn Sonne Nørgaard and Johannes Wagner.


Rimestad, Lene: Focusing on deadlines. How orientation to time is a constitutive normative constraint at meetings in media organizations. Time & Society, vol. 24, no. 2, 183-20


Gravengaard, G. & Rimestad, L: www.praktikantvejleder.dk.


Gravengaard, G. & Rimestad, L: "Hvilken type praktikantvejldere er du?" Kommunikationsforum.


2014

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Journalist i praktik. Samfundslitteratur.


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Socialising journalism trainees in the newsroom: On how to capture the intangible parts of the socialising process. Nordicom Review. 35, s. 81-97


Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Observationsstudier”.  I: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Hans Reitzels Forlag.


Rimestad, L. og Gravengaard, G.: ”Interview”. I: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Hans Reitzels Forlag.


Vliegenhart, R., Rimestad, L. & Blom, J. N. "Computerstøttet indholdsanalyse", I: Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Skovsgaard, M. & Hopmann, D. N. (red.). Hans Reitzel, Kap. 10, s. 203-222 19 s.


Gravengard, G. & Rimestad, L.: "Har du talt med din praktikant i dag?" Journalisten.


2012

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Elimination of Ideas and Professional Socialisation: Lessons learned at newsroom meetings.  Journalism Practice. 6, 4, s. 465-481


2009

Rimestad, L.: Klummen som politisk barometer. Journalistica. Tidsskrift for forskning i journalistik. 1, s. 67-854


2008

Rimestad, L.: Du har 1 minut og 11 sekunder. I: Et løfte til journalistikken. Troels, M. & Peter, B. (red.). 1 udg. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 171-185 14 s.


Som forsker har mit mål ikke været at blive professor, men mest at bidrage til bedre journalistik og dygtigere journalister.Praktikantvejleder?


Gå til praktikantvejleder.dk

eller find inspiration til læringsdage og læringsplaner på Journalistforbundets hjemmeside

Det perfekte

match


Hvad sker der med

journaliststuderende,

når de kommer i praktik

på en mediearbejdsplads?
I Praktikantundersøgelsen fulgte lektor GItte Gravengaard fra Københavsn Universitet og jeg 12 journaliststuderende fra samme årgang på journalistuddannelsen på SDU i løbet af deres praktikperiode.


Målet for forskningsprojektet var at finde ud af, hvad der sker, når journalistpraktikanter er i praktik. ”Hvordan socialiseres journalistpraktikanter helt konkret ind i den professionelle kultur i medieorganisationerne?” lød vores forskningsspørgsmål.

 

Praktikanterne var i praktik på forskellige typer af medier og redaktioner. Således fulgte vi to praktikanter på henholdsvis to tv-stationer (DR og TV 2), to morgenaviser (Jyllands-Posten og Berlingske) samt to formiddagsaviser (BT og Ekstra Bladet).


Forskningsprojektet bestod af interview med praktikanterne før, under og efter deres praktikperiode. Her fik vi et indblik i deres tanker omkring praktikperioden, deres mål og deres oplevelser på redaktionerne. Vi foretog også e-mail-rundspørger til praktikanterne flere gange undervejs i forløbet.


I løbet af de studerendes praktikperiode på et år tilbragte vi også tre hele arbejdsdage sammen med hver praktikant. Her foretog vi observationsstudier, hvor vi fulgte i hælene på praktikanterne fra morgen til aften, observerede, hvad der skete og noterede ned i vores logbog. Derudover optog vi alle de samtaler, vi kunne, på diktafon, sådan at vi efterfølgende kunne skrive dem ud og analysere dem. På den måde fik vi indblik i, hvad der rent faktisk sker på redaktionerne.


Endelig interviewede vi også de praktikansvarlige på alle de involverede medier om deres tanker om og mål for praktikperioden og praktikanternes læring.


Tilsammen gav dette forskningsdesign os mulighed for at få en unik indsigt i praktikanternes daglige liv med op- og nedture, udfordringer og succeser. Og denne viden har givet os mulighed for at udvikle Journalist i praktik til praktikanterne og en hjemmeside med viden, råd og input til undervisere og vejledere.


»   Curabitur